VOD/Stream Archive

Wings of Adventure (1930)

Jag såg Wings of Adventure lite som man kanske hade gjort när det begav sig – i förbifarten, medan jag inte hade något bättre för mig, och för att gamla b-filmer är roliga

Smärtan (2017)

Det är kärva saker, en tuff terräng att ta sig igenom, men Smärtan erbjuder en intressant ingångspunkt till att förstå, just, mänsklig smärta.

Allt för min son (2017)

Det här är en briljant film, och den är det av åtminstone två orsaker

På Chesil Beach (2017)

Man kunde känna vågorna på Chesil Beach.

Roma (2018)

Det är en fin liten film, Roma.

Between Worlds (2018)

Han sitter där han sitter, Cage.

Bird Box (2018)

Det måste ju vara fruktansvärt att vara del av världens undergång.

Den gröna milen (1999)

Den gröna milen är, som bekant, lång.

Waltz with Bashir (2008)

Jag tycker att det finns något otroligt obehagligt över Waltz with Bashir.

Night of the Living Dead (1968)

Night of the Living Dead är eventuellt den viktigaste skräckfilm som någonsin gjorts.