½ Archive

💿 Dubbelgångaren (1993)

Den är sällsynt, den där perfekta dåliga filmen. De flesta dåliga filmer, särskilt om man sågar dem, skapar absurda förväntningar. Man kan bedja och vädja om att det är ett slöseri på tid men en läsare tänker ändå ”Den måste jag se!” och sitter sedan där och tänker ”fan, den var ju inget bra.”

💿 Fredagen den 13:e del 7 (1988)

Här börjar jag få dåligt samvete över min illojala relation till den här serien, som jag med glädje följer samtidigt som jag ger alla tråkiga, konventionella kritiker rätt när de säger att den är kass.

💿 Sex and the City 2 (2010)

Den första filmen var en sak.